SUSTENTO > Visi jaunumi > Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas e-pakalpojumi
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas e-pakalpojumi

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija pieņem ar drošu elektronisku parakstu noformētus dokumentus, kuriem izmantoti Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473„Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētie datņu formāti, kā arī pieņem šādus datņu formātus:

  1. noformētam tekstam – DOC un DOCX,
  2. elektroniskajām tabulām – XLS un XLSX,
  3. portatīvā dokumenta formātu PDF.

 

Vairāk informācijas šeit.