SUSTENTO > Visi jaunumi > Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā

Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā

Pirmdiena, 23.marts

 

Otrdiena, 24.marts

   laikā no 24. līdz 26.martam Briselē piedalīsies Sociālās aizsardzības komitejas sēdē, kurā notiks ikgadējā daudzpusējā dalībvalstu izvērtēšana par Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm izteikto rekomendāciju sociālās aizsardzības jomā ieviešanas progresu;
   piedalīsies Zemgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības koordinācijas darba grupā, kurā iepazīstinās ar valsts finansētajiem pakalpojumiem vardarbībā cietušiem un vardarbību veikušiem pilngadīgiem cilvēkiem.

 

 

Trešdiena, 25.marts

 

Ceturtdiena, 26.marts

   Briselē piedalīsies Sociālās aizsardzības komitejas Indikatoru apakšgrupas sēdē, lai pārrunātu ES Statistikas biroja Eurostat piedāvātās izmaiņas materiālās atstumtības mērīšanas metodoloģijā, diskutētu par nabadzības un sociālās atstumtības indikatoru pilnveidošanu, Eiropas sociālo indikatoru un Pensiju adekvātuma ziņojumā iekļauto indikatoru aprēķiniem;

  laikā no 26. līdz 27.martam piedalīsies ES Statistikas biroja Eurostat darba grupas Sociālā aizsardzība sanāksmē, kurā tiks izskatīti ar Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) saistītie jautājumi.

 

 

Piektdiena, 27.marts