SUSTENTO > Aktivitātes > 2014.gada jūnijs
2014.gada jūnijs

2. jūnijs

Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar LM sociālo pakalpojumu departamenta darbiniekiem, lai pārrunātu sociālo pakalpojumu tālāku attīstību

3. jūnijs

Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītāju A. Zīvertu un T. Pašutu, lai pārrunātu turpmāko sadarbību.

5. jūnijs

I.Kūliņa un D.Velka piedalās darba grupas, lai nodrošinātu Valdības rīcības plāna 128.3. pasākuma īstenošanu

6. jūnijs

I.Neimane piedalās LM rīkotajā diskusijā par izmaiņām Darba likumā.

I.Neimane un G. Anča tiekās ar VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības sistēmas darbības koordinēšanas nodaļas priekšnieku I. Nakurtu par semināra organizēšanu ES 2015 ietvaros

9. jūnijs

G. Anča un I. Kūliņa tiekas ar Latvijas Speciālās Olimpiādes (LSO) nacionālo ex - direktori Dz. Kupču un valdes priekšsēdētāju G. Kaņējevu, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar Latvijas Speciālās Olimpiādes lomu bērnu un jauniešu ar garīgās attīstības traucējumu iekļaušanu sabiedriskajā dzīvē un atbilstošu dalību SO organizētajos pasākumos.

Notiek pirmā ekspertu darba tikšanās uzņēmuma līguma “Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde” ietvaros.

10. jūnijs

I. Kūliņa piedalās apmācībās specialo skolu skolotājiem, veic fokusa grupas diskusiju par iekļaujošo izglītību.

12. jūnijs

G. Anča un I. Kūliņa piedalās Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžas organizētajā 7.zinātniski pētnieciskajā konferencē "Ekonomiskie un psiholoģiskie aspekti cilvēku ar invaliditāti izglītošanā un nodarbinātībā".G. Anča atklāj konferenci.

Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar dalīborganizācijas MOTUS VITA vadītāju V.Rakovu.

LCĪVSO SUSTENTO valdes locekle Ilze Laine piedalās Rīgas domes personu ar invaliditāti konsultatīvās padomes sēdē.

13. jūnijs

Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar Mākslas akadēmijas pārstāvjiem

VM apaļā galda diskusija par Latvijas stratēģijas izstrādi neiromuskulāro slimnieku slimnieku medicīniskajā un sociālajā aprūpē

Ekspertu un LM pārstāvju tikšanās uzņēmuma līguma “Deinstitucionalizācijas ieviešanas modeļa izstrāde” ietvaros.

16. jūnijs

No 15.06. – 19.06. D.Veinberga un M.Kozireva piedalās projekta „History for You and me” studiju vizītē Oterzo, Itālijā

I. Kūliņa tiekas ar Latvijas Speciālās Olimpiādes (LSO) valdes priekšsēdētāju G. Kaņējevu un Gaismas speciālās skolas direktori V.Felsbergu.

Mācību centra vadītāja I.Kūliņa piedalās darba grupas, lai nodrošinātu Valdības rīcības plāna 128.3. pasākuma īstenošanu sanāksmē.

17. jūnijs

LCĪVSO SUSTENTO biedri tiešraidē vēro VDEĀVK organizētu diskusiju „Persona ar invaliditāti. Gaidīts darbinieks?”.

18. jūnijs

Mācību centra vadītāja I.Kūliņa piedalās Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē.

19. jūnijs

M.Kozireva piedalās Sabiedrības veselības koordinācijas komisijas sēdē.

D.Veinberga piedalās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes sekretariāta rīkotajā diskusijā par Latvijas prezidentūras nevalstisko organizāciju projektu konkursu, paužot viedokli par tā nolikumu. 

26. jūnijs

Valdes priekšsēdētāja G.Anča un Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca valdes priekšsēdētājs Dins Šmits noslēdz un paraksta sadarbības līgumu, kurš paredz sadarbību vides pieejamības veicināšanā, kā arī tādu pasākumu īstenošanu, kas vairotu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām slimībām, un viņu iekļaušanos sabiedrībā kopumā.

27. jūnijs

Valdes priekšsēdētāja G.Anča, organizācijas politikas koordinatore I.Neimane un projektu vadītāja D. Veinbergatiekas ar Jūrmalas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmāko sadarbību.

30. jūnijs

Valdes priekšsēdētāja G.Anča un mācību centra vadītāja I.Kūliņa piedalās darba grupas, lai nodrošinātu Valdības rīcības plāna 128.3. pasākuma īstenošanu sanāksmē.