SUSTENTO > Visi jaunumi > Izstrādāta pensiju un atlīdzību indeksācijas kārtība
Izstrādāta pensiju un atlīdzību indeksācijas kārtība

2014.gada 1.oktobrī plānots indeksēt visas pensijas (bez piemaksas), ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 25% no apdrošināšanas iemaksu algas indeksa, informē Labklājības ministrija (LM).

 Pensijas vai tās daļas apmērs, kas tiks pakļauts pensiju indeksācijai, 2014.gadā būs 285 eiro jeb 200 lati. Turpmākajos gados pensijas vai tās daļas apmērs būs vienāds ar 50% no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī.

 Ja kopējais faktisko patēriņa cenu un iemaksu algas indekss būs mazāks par skaitli "1", valsts pensijas nepārskatīs. Ja apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procenti būs lielāki par 15 %, iemaksu algas indeksa noteikšanai piemēros 15 %. Savukārt, ja pensijas pārskatīšanai kārtējā gadā aprēķinātais pensijas apmērs būs mazāks par iepriekšējā gadā pārskatīšanai noteikto pensijas apmēru, tad pārskatīs iepriekšējā gadā noteikto pensijas apmēru.

 Atbilstoši pensiju indeksācijas kārtībai pārskatīs arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, kas noteiktas sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai konstatēto arodslimību.

 Valdība līdz 2014.gada 1.augustam izstrādās Ministru kabineta noteikumus par to, kā notiks pensiju un atlīdzību pārskatīšana, t.sk. piemērojamo faktiskā patēriņa cenu indeksu un iemaksu algas indeksu.

 Iepriekšminēto paredz grozījumi likumā Par valsts pensijāmun likumā Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, kas ceturtdien, 9.janvārī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā.

 Ar likumprojektiem iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli – Izstrādes stadijā esošie projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

 Atgādinām, ka 2013.gadā valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedza 200 latus, pārskatīja 1.septembrī, piemērojot indeksu 1,04, bet politiski represētajām personām valsts pensijas pārskatīja neatkarīgi no to apmēra.

 Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem 2013.gada novembrī uzskaitē bija 477,2 tūkst. vecuma pensijas saņēmēji. (Vidējais piešķirtais pensijas apmērs kopā ar piemaksu 195,33 Ls jeb 277,93 EUR), 71,7 tūkst. invaliditātes pensijas saņēmēji (vidējais piešķirtais pensijas apmērs kopā ar piemaksu 119,35 Ls jeb 169,82 EUR), 18,9 tūkst. apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji (vidējais piešķirtais pensijas apmērs 95,10 Ls jeb 135,32 EUR), 3,7 tūkst. izdienas pensijas, kuras izmaksā no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta, saņēmēji (vidējais piešķirtais pensijas apmērs 211,42 Ls jeb 300,82 EUR).

 

Iespējamie pensiju indeksācijas varianti apspriesti Senioru lietu padomē, gan Latvijas Pensionāru federācijas valdē 2013.gada 25.novembrī un 9.decembrī.