SUSTENTO > Aktivitātes > 2012.gada oktobris
2012.gada oktobris
01.10.

Uzsākts jauns ES Sociālā fonda atbalstīts projekts "Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā"

03.10.

SUSTENTO projektu vadītājas L.Svikliņas EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu jaunā perioda atklāšanas pasākumā

04.10.

SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas piedalīšanās LM darba grupā par situācijas izvērtēšanu tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanā

05.10.

SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas piedalīšanās ĀM rīkotajā konferencē "ES daudzgadu budžets latvijas izaugsmei"

10.10.

SUSTENTO projektu vadītājas I.Neimanes piedalīšanās LM darba grupā par sitācijas izvērtēšanu tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanā

11.10.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar "Rīga 2014" biroja pārstāvjiem

12.10.

15.10.

17.10.

18.10.

ES mājā SUSTENTO organizētā konference " Kā ietekmēt invaliditātes politiku praktiski", kurā piedalās visu trīs Baltijas valstu ministriju pārstāvji, kā arī EDF vadība