SUSTENTO > Aktivitātes > 2012.gada septembris
2012.gada septembris
07.09.

10.,11.09.

SUSTENTO organizētās darba grupas sanāksmes ar partneriem no Itālijas, Anglijas, Rumānijas un Lietuvas, un Igaunijas  Grundtvig  Mācību partnerību projekta ietvaros

12.09.

13.09.

14.09.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un Veselības politikas kordinatores I.Neimanes dalība ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejā

17.09.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un Veselības politikas kordinatores I.Neimanes tikšanās ar "Citadeles" bankas valdes prezidentu G.Beļavski

18.09.

SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas dalība Grundtvig Macību partnerības projektu vadības seminārā

20., 21.09.

SUSTENTO pārstāvju: valdes locekles M.Kozirevas (LNSA) un izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas (ACLL) dalība Sofijā (Bulgārija) rīkotajā pirmajā pacientu konferencē par veselības jomas nevienlīdzību jaunajās ES dalībvalstīs

21.09.

SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas dalība LM notiekošajā darba grupā projekta "Paaudzēm draudzīga iepirkšanās" ietvaros

24.09.

Telemedicīnas projekta ietvaros SUSTENTO rīkotā apaļā galda diskusija VM 

25.09.

SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas dalība NELP kārtējā sanāksmē

27.09.

28.09.

SUSTENTO izglītības politikas koordinatores L.Svikliņas dalība IZM rīkotajā Atvērto durvju dienā "Pasaules kafejnīca a la carte"